MDG Partner              SCUT Construct
 
Home      Despre noi      Servicii       Portofoliu       Contact                                                         
 
  Documentele necesare emiterii autorizatiei de construire »
a)cererea pentru emiterea autorizatiei de construire; b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata); c) certificatul de urbanism (in copie); d) proiectu...
 Sfaturi practice pentru cumpararea unui teren »
Trebuie stiut faptul ca Autorizatia de Construire nu o puteti obtine pentru un teren mai mic de 150 de mp. Astfel de terenuri de asemenea dimensiuni sunt declarate neconstruibile, asadar nu aveti posibilitatea decat sa consolidati o casa care deja exista cu ob...
 Cum se obtine autorizatia de constructie»

ETAPELE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
Care sunt documentatiile de urbanism si ce reprezinta ele: Planul Urbanistic General - P.U.G. - reprezinta planul in care se evidentiaza zonificarea functionala a orasului si se stabilesc axele principale d...

 Certificatul de Urbanism»
Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile (consiliul local aferent), in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate s...
 Ce prevede noul cod al constructiilor»
Ce prevede noul cod al constructiilor Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) a elaborat un proiect pentru stabilirea unui cadru legal in domeniul constructiilor, acesta urmand sa fie aprobat in primul trimestru al anului viitor, au anuntat reprezentantii...


 
Cum se obtine autorizatia de constructie

ETAPELE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
Care sunt documentatiile de urbanism si ce reprezinta ele: Planul Urbanistic General - P.U.G. - reprezinta planul in care se evidentiaza zonificarea functionala a orasului si se stabilesc axele principale de circulatie.Acesta cuprinde documentatia pe baza careia se elibereaza certificatele de urbanism si autorizatia de construire in teritoriul unei localitati.

Planul Urbanistic Zonal - P.U.Z. - este planul in care se detaliaza zone determinate din Planul Urbanistic General, cuprinzand suprafete de cateva hectare.

Planul Urbanistic de Detaliu - P.U.D. -stabileste conditiile de amplasare si exxecutare pe un anumit teren a uneia sau mai multe constructii cu destinatie precizata.

- reprezinta planul in care se evidentiaza zonificarea functionala a orasului si se stabilesc axele principale de circulatie.Acesta cuprinde documentatia pe baza careia se elibereaza certificatele de urbanism si autorizatia de construire in teritoriul unei localitati. - este planul in care se detaliaza zone determinate din Planul Urbanistic General, cuprinzand suprafete de cateva hectare. -stabileste conditiile de amplasare si exxecutare pe un anumit teren a uneia sau mai multe constructii cu destinatie precizata.

Organele de avizare solicita un Plan Urbanistic de Detaliu, fara a mai fi necesara intocmirea P.U.Z.de regula, pentru terenurile individuale de dimensiuni mici si medii. Aceasta intrucit aria de acoperire a unui P.U.Z. este prea mare si scara la care este redactat proiectul nu permite realizarea detaliilor.

P.U.D. constituie suportul tehnic si legal al conditiilor cuprinse in Certificatul de Urbanism, care sta la baza obtinerii Autorizatiei de Construire.

C.U. - Certificatul de Urbanism indica solutiile concrete si precise de construire a unui teren individual si de aceea solicitand un CU poate fi necesara intocmirea unui PUZ in urmatoarele situatii:


 • cand terenul este extravilan si trebuie introdus in intravilan;
 • daca nu exista un PUZ efectuat si avizat anterior, iar nivelul de sistematizare existent al zonei impune efectuarea acestui studiu;
 • daca din motive intemeiate se intentioneaza modificarea prevederilor unui PUZ existent si aprobat.

  PUD este solicitat in urmatoarele situatii:

 • daca amplasamentul in cauza nu intra in zona de cuprindere a unui PUD deja aprobat;
 • daca regulamentul de urbanism si regulile generale stabilite de PUZ nu sunt suficiente pentru a defini conditiile de construire;
 • daca se intentioneaza modificarea prevederilor unui PUD existent si aprobat.

  Solicitantul unui CU este obligat sa comande proiecte de urbanism necesare organelor de avizare, pe cheltuiala sa, insa beneficiarul acestor proiecte (PUZ, PUD) este administratia locala, indiferent de cine plateste intocmirea acestora. Odata aprobate, acestea fac obiectul unor decizii si nu vor putea fi modificate decat prin alte proiecte echivalente. Un teren nu poate fi construit decat in conformitate cu planul de urbanism aprobat, indiferent de cate ori acesta este vandut.

  Preexistenta unui PUD pentru un teren care se doreste a fi achizitionat nu este neaparat un avantaj, mai ales daca tematica initiala difera de utilizarea dorita a terenului.

  Existenta acestor planuri ofera insa o certitudine asupra conditiilor de construire si a randamentului terenului.

  Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se fundamenteaza pe studii si cercetari.

  Avizele necesare aprobarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se emit de catre organele administratiei publice centrale sau de autoritatile administratiei publice locale. Dupa intocmirea lor de catre institutiile autorizate, acestea sunt depuse la autoritatile competente in vederea avizarii, care trebuie sa se pronunte intr-un termen dat. Avizul necomunicat la termenul stabilit de maxim 30 zile, se considera favorabil.

 • Modificarea documentatiilor de urbanism:

  Documentatiile de urbanism sunt sunt reexaminate periodic pentru a fi adaptate noilor conditii economice, sociale si tehnice.

  Autorizarea executarii constructiilor se face insa numai in anumite conditii, respectiv: - procentul de ocupare a terenurilor de catre constructia ce urmeaza a fi edificata sa nu depaseasca limita maxima stabilita;

  Procentele de ocupare sunt :


  1. in zonele centrale - 80%
  2. in zonele comerciale - 85%
  3. in zonele mixte - 70%
  4. in zonele rezidentiale, respectiv:
  • exclusiv rezidentiale cu locuinte P, P+1, P+2 - 35%
  • rezidentiale cu mai mult de 3 niveluri - 20%
  • predominant rezidentiale - 40%
  • conditii de orientare fata de punctele cardinale, de drumurile publice, caile navigabile;
  • asigurarea acceselor obligatorii (carosabile, pietonale);
  • de racordare la retelele publice;
  • privind forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor: inaltimea constructiilor, aspectul exterior al acestora etc. •